fbpx

Vitadu Bratislava

Zásady zdravej výživy

zásady zdravej výživy

Ak sa chceme zdravo stravovať, je potrebné dať do súladu energetickú potrebu stravy s energetickou potrebou organizmu, teda prijať potravou tol’ko látok a v takých množstvách, aby to stačilo na udržanie stáleho vnútomého prostredia.

Nie je to jednoduché

Človek počas civilizačného vývoja stratil správny stravovací inštinkt. Vo vyspelých krajinách je strava široko dostupná a pocit spokojnosti, ktorý majú niektorí ľudia pri plnom žralúdku, ich vedie k zvýšenému príjmu stravy, aby tento pocit dosiahli.

Navyše, potravinársky priemysel a rozvoj kulinárskeho umenia uprednostňuje pačetné pochutiny (cukor, koreniny, soľ, chemické farbivá, ktoré pôsobia na zvýšenie chuťových i zrakových pôžitkov zo stravy), ako aj nevhodné technológie (vyprážanie, pečenie, údenie, atď.), čo má negatívny vplyv na súčasné výživové uvedomenie. Na druhej strane rozvaj techniky a podmienky života znižujú nároky na výdaj energie.

V minulosti, keď mal človek vyššiu energetickú potrebu (namáhavá fyzická práca na obstarávanie životných potrieb, nepriaznivé poveternostné podmienky), bola vysokoenergetická strava nutnosťou. Stravovacie návyky predchádzajúcich generácií nám bohužiaľ zostali, a tak vysoký príjem energeticky bohatej stravy (tuky a cukry) pri nízkom energetickom výdaji pôsobí ako závažný zdravotný rizikový faktor.

Ukázalo sa, že v tých krajinách, kde sa podľa odporúčania znížila spotreba tuku na 25 – 30 % energetického podielu stravy (predovšetkým znížením spotreby živočíšnych tukov), došlo k poklesu výskytu infarktu myokardu a úmrtí na srdcovocievne a mozgové príhody v priemere o štvrtinu až tretinu. Štúdie, ktoré sledovali výskyt nádorových ochorení vo vzťahu k vysokej spotrebe tukov, predovšetkým rakoviny hrubého čreva, prsníka, prostaty a tela maternice dospeli k podobným výsledkom.

Výdaj energie závisí od viacerých faktorov, najmä od veku, pohlavia, teplotných podmienok prostredia, od individuálneho typu meta- bolických pochodov, najmä však od fyzickej aktivity organizmu. Jednotkou energie je joul (J) (staršia jednotka kalória (cal) – 1 cal = 4,184 J). Na energetickom príjme sa okrem sacharidov (cukrov) a tukov, z ktorých sa vytvára energia podieľajú i bielkoviny.

Možno sa vám zdá príliš zložité, no v skutočnosti sa nejedná o nijak zložitú vedu. V rámci výživového programu vás naučím so stravou pracovať a vy si tak aj po skončení programu budete vedieť sami zorganizovať svoj jeálniček. 

Máte otázky?

MUDr. Današová

Kontaktujte ma

Dohodnite si prvú konzultáciu